VÄLKOMMEN TILL REVEDA

DIN PARTNER NÄR DET GÄLLER REDOVISNING OCH RÅDGIVNING

REDOVISNING & BOKFÖRING

Vi hjälper Dig ta fram det effektivaste sättet att sköta Din bokföring. Vill Du ha Ditt företag digitaliserat fixar vi även detta.

BOKSLUT

Vi hjälper Dig med bokslut, årsredovisning m.m. Hos oss får Du bästa tänkbara service.

SKATT & DEKLARATIONER

Vi ser till att Din deklaration blir korrekt utförd och att alla skatter och avgifter blir riktigt uträknade.

RÅDGIVNING

Hos oss får Du kvalificerad rådgivning inom redovisning, skatter, bolagsbildning m.m. Vi är alltid uppdaterade med nya lagar och regler för att ge Dig de bästa råden.

BILDA BOLAG

Ska Du starta företag kan Du med förtroende vända Dig till oss. Vi råder och hjälper till med att bilda den bolagsform som passar Dig bäst.

LÖNEHANTERING

Vi tar hand om all löne- och tidsrapportering och håller ordning på semestersaldon, lönebesked, reseräkningar, kontrolluppgifter m.m.

FÖRETAGET

Om företaget

Reveda i Mellerud AB startade sin verksamhet 1988 av Bertil Göransson. I början hade bolaget dessutom en deltidsanställd. På grund av ökade förfrågningar av våra tjänster utökades personalen till två heltidsanställda 1990. Bertil blev 1991 godkänd revisor med en betydande kundkrets även i Göteborgsregionen.

Linda Rzepa anställdes i bolaget 1999 och redan 2003 utökades antalet anställda till totalt fyra personer. Linda blev 2009 auktoriserad redovisningskonsult. Under perioden oktober 2009 – augusti 2013 övergick verksamheten till PwC.

Sedan 1 september 2013 bedrivs verksamheten åter i Reveda i Mellerud AB. Susanne Karlsson anställdes 1 maj 2010 och Maria Grenander den 1 april 2017. Efter 25 år som godkänd revisor valde Bertil att inte förnya auktorisationen. Bolaget ägs i dag av Linda och Bertil.

Vi biträder bolag med redovisning, bokslut och deklarationer. Vi utför även kvalificerad rådgivning inom redovisning, skatt, bolagsbildning m.m.

Företagsuppgifter

  •   Kärragatan 17, 464 31 MELLERUD
  •   Box 72, 464 22 MELLERUD
  •   +46 530 130 20
  •   +46 530 77 78 40
  •   556933-8337
  • info@reveda.se
MEDARBETARE

BERTIL GÖRANSSON Kvalificerad rådgivare

Fd. revisor och företagets grundare. Ekonomisk konsult och företagsrådgivare.
0530-130 22
0705-81 30 21
bertil@reveda.se

LINDA RZEPA Auktoriserad redovisningskonsult

Delägare i företaget och redovisningskonsult.
0530-130 21
0732-09 65 07
linda@reveda.se

SUSANNE KARLSSON Redovisningskonsult

Redovisningskonsult för företagets kunder.
0530-130 23
0722-15 31 92
susanne@reveda.se

MARIA BLOMGREN Redovisningskonsult

Redovisningskonsult för företagets kunder.
0766-26 87 65
maria@reveda.se

GHITA JAUMANN Redovisningskonsult

Redovisningskonsult för företagets kunder.
0530-130 24
ghita@reveda.se

GDPR

Så skyddar vi personuppgifter

Reveda i Mellerud AB värnar om att skydda enskilda individers personuppgifter och att den personliga integriteten inte kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter är information kopplad till dig

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Så här behandlar byrån dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser enligt lag och avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, inkomstuppgifter och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt våra rutiner.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Bilagor till våra uppdragsbrev

Här hittar du de allmänna villkoren till våra uppdragsbrev:  FAR:s Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster, version 2020:1 Bilaga till våra uppdragsbrev (öppnas i ett nytt fönster)

KONTAKT

Kontakta oss gärna för en offert eller om du har andra frågor
Please fill in all of the required fields

HITTA HIT